BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN HỌC

DEPARTMENT OF CYBERNTICS

Địa chỉ: P505, nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) - 37663446                                                                                       Email: bmdkh@utc.edu.vn

 

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Họ và tên: Nguyễn Văn Tiềm
Năm sinh: 1974
Chức vụ: Trưởng Bộ môn, GVCC
Học hàm: PGS
Học vị: Tiến sĩ
Họ và tên: Trịnh Lương Miên
Năm sinh: 1980
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa, Phó Trưởng Bộ môn
Học hàm: PGS
Học vị: Tiến sĩ

Chi tiết

Họ và tên: Nguyễn Trung Dũng
Năm sinh: 1975
Chức vụ: GVC
Học hàm:
Học vị: Thạc sĩ

Họ và tên: Lê Hùng Lân

Năm sinh: 1960
Chức vụ: GV
Học hàm: GS
Học vị: Tiến sĩ
 
Họ và tên: Lê Thị Thúy Nga
Năm sinh: 1977
Chức vụ: GVC
Học hàm:
Học vị: Tiến sĩ
 
Họ và tên: Phạm Thị Lý
Năm sinh: 1979
Chức vụ: GV
Học hàm:
Học vị: Tiến sĩ
 
Họ và tên: Đặng Hà Dũng
Năm sinh: 1982
Chức vụ: GV
Học hàm:
Học vị: Thạc sĩ
 
Họ và tên: Trần Ngọc Tú
Năm sinh: 1984
Chức vụ: GV
Học hàm:
Học vị: Tiến sĩ
 
Họ và tên: Phí Văn Lâm
Năm sinh: 1988
Chức vụ: GV
Học hàm:
Học vị: Tiến sĩ
 
Họ và tên: Cồ Như Văn
Năm sinh: 1983
Chức vụ: GV
Học hàm:
Học vị: Thạc sĩ
Họ và tên: Võ Thanh Hà
Năm sinh: 1979
Chức vụ: GVC
Học hàm:
Học vị: Tiến sĩ
 
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Vân
Năm sinh: 1977
Chức vụ: GVC
Học hàm:
Học vị: Tiến sĩ
 
Họ và tên: Mai Vạn Hậu
Năm sinh: 1997
Chức vụ: GV
Học hàm:
Học vị: 
Họ và tên: Ngô Thị Thu Hương
Năm sinh: 1989
Chức vụ: GV
Học hàm:
Học vị: Thạc sĩ
Họ và tên: Trần Hà Thu Uyên
Năm sinh: 2000
Chức vụ: Trợ giảng
Học hàm:
Học vị: kĩ sư