BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN HỌC

DEPARTMENT OF CYBERNTICS

Địa chỉ: P505, nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) - 37663446                                                                                       Email: bmdkh@utc.edu.vn

 

THÔNG TIN CƠ BẢN

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Vân
Năn sinh: 1977
Học vị: Tiến sĩ
Năm bắt đầu giảng dạy: 2001
Điện thoại: 0989 128 262
Email: vanngh@yahoo.com

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

• Kỹ thuật điều khiển tự động

• Tự động hóa giao thông

• Hệ thống giao thông thông minh