BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA GIAO THÔNG

DEPARTMENT OF TRAFFIC CONTROL & AUTOMATION ENGINEERING

Địa chỉ: P507 nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) - 37664047                DĐ: 0989.128.262               E-mail: bmthgt@utc.edu.vn

 

THÔNG TIN CƠ BẢN

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Vân
Năn sinh: 1977
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sỹ
Năm bắt đầu giảng dạy: 2001
Điện thoại: 0989 128 262
Email: vanngh@yahoo.com

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

• Kỹ thuật điều khiển tự động

• Tự động hóa giao thông

• Hệ thống giao thông thông minh