BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

DEPARTMENT OF ELECTRONIC ENGINEERING

Địa chỉ: P502, nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) - 37664025       Website:  http://dee.utc.edu.vn            Email:  bmktdt@utc.edu.vn

GIỚI THIỆU CHUNG

Cùng với sự phát triển các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Điện - Điện tử của trường Đại học Giao thông vận tải, các môn học cơ sở Kỹ thuật Điện - Điện tử được giảng dạy từ đầu những năm 1970.

Bộ môn Kỹ thuật Điện tử thuộc Khoa Điện - Điện tử chính thức được thành lập trên cơ sở từ các bộ môn Kỹ thuật Viễn Thông, Kỹ thuật Điện và Điều khiển học. Bộ môn Kỹ thuật Điện tử giảng dạy các môn cơ sở nền tảng của lĩnh vực Điện - Điện tử như: Linh kiện điện tử, Kỹ thuật điện tử tương tự, Kỹ thuật điện tử số, Kỹ thuật vi xử lý, Xử lý tín hiệu số, Kỹ thuật đo lường...

Từ năm 2006, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo thiết bị điện tử, thiết bị IoT, thiết bị chuyển đổi số trong CN 4.0, Bộ môn bắt đầu đào tạo chuyên ngành “Kỹ thuật điện tử và Tin học công nghiệp” với khóa đầu tiên là K46.

Trong quá trình phát triển Bộ môn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo được giao. Trong nghiên cứu khoa học đã có nhiều công trình tiêu biểu được áp dụng trong thực tế như: Thiết kế, chế tạo thiết bị y tế, thiết bị IoT, giám sát phương tiện giao thông, Các thiết bị trong hệ thống giao thông thông minh, Hệ thống giám sát hình ảnh,...

Các cán bộ, giảng viên của Bộ môn có nhiều công trình công bố quốc tế trong danh mục tạp chí thuộc web of science (ESCI, SCIE, SCI), hội nghị chuyên ngành trong và ngoài nước. 

Quy mô đào tạo hàng năm: 100 sinh viên Đại học, 10 học viên Cao học.

Chi tiết hơn về các hoạt động của Bộ môn Kỹ thuật Điện tử có thể tham khảo trên website: http://feee.utc.edu.vn