BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN HỌC

DEPARTMENT OF CYBERNTICS

Địa chỉ: P505, nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) - 37663446                                                                                       Email: bmdkh@utc.edu.vn

 

THÔNG TIN CƠ BẢN

Họ và tên: Đặng Hà Dũng
Năn sinh: 1982
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ, 2009
Năm bắt đầu giảng dạy: 2006
Điện thoại: 0983567785
Email: dungdangha@gmail.com

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Lý thuyết điều khiển tự động và ứng dụng.