BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN HỌC

DEPARTMENT OF CYBERNTICS

Địa chỉ: P505, nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) - 37663446                                                                                       Email: bmdkh@utc.edu.vn

 

THÔNG TIN CƠ BẢN

Họ và tên: Phí Văn Lâm
Năn sinh: 1988
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Tiến sĩ, 2019
Năm bắt đầu giảng dạy: 2011
Điện thoại: 0968060988
Email: pvlam@utc.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Lý thuyết điều khiển tự động, Tự động hóa trong GTVT, Điều khiển nhúng, Robotics, Image processing.