BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN HỌC

DEPARTMENT OF CYBERNTICS

Địa chỉ: P505, nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) - 37663446                                                                                       Email: bmdkh@utc.edu.vn

 

THÔNG TIN CƠ BẢN

Họ và tên: Trịnh Lương Miên
Năn sinh: 1980
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa, Phó Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ
Năm bắt đầu giảng dạy: 2004
Điện thoại: 0904684595
Email: mientl@utc.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

• Điều khiển và tự động hóa các quá trình công nghệ, sản xuất.

• Điều khiển dự báo, tối ưu và thích nghi các quá trình đa biến phi tuyến.

• Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập số liệu (DCS, SCADA, PLC/HMI).

• Hệ thống tự động hóa vận hành, giám sát, đảm bảo an toàn chạy tàu điện metro (ATO,ATS,ATP:ATC).