BỘ MÔN KỸ THUẬT THÔNG TIN

DEPARTMENT OF COMMUNICATION ENGINEERING

Phòng 506 nhà A6, Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84 -24) - 37666743                            Email: bomonKTTT@utc.edu.vn

GIỚI THIỆU CHUNG

Lịch sử hình thành và phát triển Bộ môn

Bộ môn Kỹ thuật Thông tin được thành lập theo Quyết định số 913/QĐ-TCCB ngày 12 tháng 06 năm 2006 của Hiệu Trưởng trường đại học Giao thông Vận tải nhằm đáp ứng với xu hướng phát triển của khoa học công nghệ và đào tạo trong giai đoạn mới.

Lịch sử của bộ môn Kỹ thuật thông tin  gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của bộ môn Thông Tin - Tín hiệu (1968 - 1992), bộ môn Thông tin- Tín hiệu và Viễn thông (1992-2000), bộ môn Thông tin - Viễn thông (2000-2006). 

Chức năng và nhiệm vụ chính hiện nay

Bộ môn Kỹ thuật Thông Tin thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo trong lĩnh vực điện tử, truyền thông.

Bộ môn phụ trách đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Thông Tin và Truyền Thông ở trình độ bậc đại học với các hệ chính quy, vừa làm vừa học, hệ liên thông chính quy và hệ liên thông vừa làm vừa học.

Bộ môn trực tiếp quản lý giảng dạy các môn học: Cơ sở kỹ thuật thông tin số, Kỹ thuật siêu cao tần, Kỹ thuật phát thanh truyền hình, Kỹ thuật xử lý âm thanh và hình ảnh, Kỹ thuật định vị dẫn đường, Kỹ thuật thông tin sợi quang, Các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp, Thông tin vệ tinh, Truyền số liệu trong truyền thông, Mạng và các chuẩn giao thức, Thương mại điện tử, An toàn và quản trị mạng thông tin, Các thuật toán thiết kế mạng thông tin, Xây dựng dự án phát triển mạng thông tin, Mạng thông tin đường sắt, Thông tin di động trong đường sắt (GSM-R), Hệ thống tiếp đất và bảo vệ, Mạng truyền thông và di động ....

Đội ngũ cán bộ giảng dạy

- Số lượng giảng viên : 08 (trong đó: 02 tiến sỹ, 04 Thạc sỹ, 01 Học viên cao học)

- Trưởng Bộ môn : GVC-ThS. Chu Công Cẩn