BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

DEPARTMENT OF ELECTRONIC ENGINEERING

Địa chỉ: P502, nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) - 37664025       Website:  http://dee.utc.edu.vn            Email:  bmktdt@utc.edu.vn

THÔNG TIN CƠ BẢN

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải
Năn sinh: 1969
Chức vụ: Trưởng Bộ môn KTĐT, Trưởng Khoa Điện-Điện tử
Học vị: Tiến sĩ
Năm bắt đầu giảng dạy: 2002
Điện thoại: 0913233209
Email: nguyenthanhhai@utc.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 Điều khiển tối ưu, Xử lý tín hiệu, Hệ thống nhúng
(http://dee.utc.edu.vn/)