Các nhóm nghiên cứu

CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU

  • ■ Hệ thống giao thông thông minh;

  • ■ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa giao thông đường bộ, đường sắt;

  • ■ Tự động hóa và điều khiển các quá trình công nghệ sản xuất;

  • ■ Trang thiết bị điện và hệ thống cung cấp điện trong lĩnh vực giao thông;

  • ■ Thiết kế và chế tạo thiết bị và chip điện tử;

  • ■ Hệ thống thông tin thế hệ mới.

1. Hệ thống giao thông thông minh

●  Hệ thống thu phát vô tuyến xe - đường, xe - xe;

● Hệ thống thu phí điện tử;

● Hệ thống bãi đỗ xe tự động;

● Hệ thống điều hành đường cao tốc và đô thị;

● Hệ thống truyền dữ liệu về trung tâm điều hành;

● Công nghệ xử lý ảnh phục vụ điều hành giám sát giao thông;

● Hệ thống thông tin giao thông;

● Kỹ thuật định vị và dẫn đường trong giao thông.

2. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa giao thông đường bộ, đường sắt

● Đường bộ: Tín hiệu điều khiển giao thông đô thị, công nghệ thẻ vé điện tử; hệ thống giám sát và xử phạt giao thông; hệ thống cân tải trọng giao thông; trung tâm quản lý và điều hành giao thông;

● Đường sắt: Hệ thống điều khiển tàu tự động (Hệ thống tự động phòng vệ đoàn tàu, hệ thống tự động giám sát đoàn tàu, hệ thống tự động lái tàu); hệ thống liên khóa tiên tiến; hệ thống điều độ tập trung; hệ thống đo xác định vị trí đoàn tàu;  hệ thống cơ điện E&M; hệ thống thu soát vé tự động; tối ưu hóa năng lượng trong điều khiển đoàn tàu;

● Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn về độ tin cậy, an toàn của các thiết bị, hệ thống;

● Các phương pháp, công cụ và thiết bị đánh giá độ tin cậy, độ an toàn của hệ thống thiết bị và hệ thống công nghệ;

● Các phương pháp đảm bảo, nâng cao độ tin cậy độ an toàn của hệ thống thiết bị và hệ thống công nghệ.

3. Tự động hóa và điều khiển các quá trình công nghệ sản xuất

● Phát triển lý thuyết điều khiển tự động cho các quá trình công nghệ sản xuất;

● Thiết kế thi công các hệ thống tự động hóa quá trình công nghệ sản xuất;

● Phương án bảo trì bảo dưỡng và cải tạo nâng cấp các hệ thống tự động hóa quá trình công nghệ sản xuất;

● Thiết kế xây dựng hệ thống phần mềm tích hợp quản lý sản xuất: MRP, EMRP (MRP - Manufacturing  Resources Planning/Lập kế hoạch nguồn lực sản xuất, EMRP - Enteprise Manufacturing Resources Planning/Lập kế hoạch sản xuất và nguồn lực doanh nghiệp);

● Mô hình hóa mô phỏng các quá trình công nghệ sản xuất trên cơ sở xây dựng hệ thống phần mềm và thiết bị phần cứng (phục vụ tập huấn, đào tạo, giải trí).

4. Trang thiết bị điện và hệ thống cung cấp điện trong lĩnh vực giao thông

● Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật (kỹ thuật vi xử lý, kỹ thuật điện tử, cảm biến thế hệ mới) trong thiết kế, nâng cấp hệ thống điều khiển trên đầu máy và phương tiện giao thông;

● Xây dựng các hệ thống đo lường, chẩn đoán, đánh giá chất lượng và đảm bảo độ tin  cậy làm việc của phương tiện giao thông;

● Ứng dụng công nghệ mới trong hệ thống lưới điện truyền tải và phân phối, lưới điện giao thông điện đường sắt;

● Các bộ biến đổi năng lượng đặc thù trong giao thông điện;

● Các thiết bị điều khiển dòng năng lượng trong giao thông điện;

● Các giải pháp tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo trong giao thông điện.

5. Thiết kế và chế tạo thiết bị và chip điện tử.

● Thiết kế, mô phỏng, sản xuất, tối ưu linh kiện và chip;

● Nghiên cứu ứng dụng vật liệu mới cho điện tử;

● Tập trung vào chế tạo các sản phẩm cụ thể: hệ thống tích hợp pin năng lượng mặt trời, cảm biến dải, IC chức năng ứng dụng cho điều khiển giao thông vận tải;

● Kỹ thuật nhận dạng tín hiệu;

● Kỹ thuật biển đổi, điều chế tín hiệu;

● Phân tích tính toán các đặc trưng của tín hiệu;

● Khử nhiễu, nén, lưu trữ, truyền dữ liệu;

● Xử lý các tín hiệu bao gồm các tín hiệu điện, âm thanh và hình ảnh, ứng dụng trong đo lường điều khiển, giám sát các thông số kỹ thuật, thông số môi trường,…, truyền thông.

6. Hệ thống thông tin thế hệ mới

● Hệ thống thông tin di động 4G và 5G: Nghiên cứu các công nghệ, các tiêu chuẩn, thiết bị thành phần 4G, 5G, công nghệ truy nhập, truyền tải của hệ thống, các thiết bị truyền dẫn trong hệ thống, thiết kế, chế tạo các thiết bị thành phần, cải tiến giao thức, triển khai, ứng dụng hệ thống 4G và 5G;

● Truyền dẫn và xử lý ánh sáng trong truyền thông: Nghiên cứu sợi quang mới, xử lý các hiệu ứng phi tuyến trong hệ thống truyền dẫn quang, truyền dẫn quang không dây, khuyếch đại và ghép kênh quang, định tuyến quang, tối ưu thiết kế hệ thống thông tin quang...

● Truyền thông không dây tốc độ cao: Nghiên cứu các hệ thống không dây tốc độ cao như mạng cảm biến và Ad- Hoc, mạng LAN vô tuyến Gigabit, hệ thống băng cực rộng UWB và những hệ thống truyền không dây mới khác, nghiên cứu ảnh hưởng môi trường truyền dẫn, thiết kế, chế tạo các thiết bị thành phần, cải tiến các giao thức, ứng dụng trong giám sát, điều khiển và truyền thông;

● Mạng truyền thông đa phương tiện, thông tin trong doanh nghiệp, tòa nhà thông minh; mạng thông tin số trong giao thông: Nghiên cứu hệ thống, kỹ thuật, giao thức và ứng dụng chuyên dụng trong giao thông và doanh nghiệp.