BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN HỌC

DEPARTMENT OF CYBERNTICS

Địa chỉ: P505, nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) - 37663446                                                                                       Email: bmdkh@utc.edu.vn

 

THÔNG TIN CƠ BẢN

Họ và tên: Trần Ngọc Tú
Năn sinh: 1984
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Tiến sĩ, 2018
Năm bắt đầu giảng dạy: 2010
Điện thoại: 0985810729
Email: tntu@uct.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Điều khiển mờ, điều khiển phân phối tối ưu hóa trên cơ sở hệ thống đa tác tử.