Đào tạo tiến sỹ

Khoa Điện - Điện tử  được Bộ giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo 02 ngành tiến sỹ với thời gian đào tạo 4 năm gồm:

• Kỹ thuật Viễn thông – Mã số  09.52.02.08.

• Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa - Mã số 09.52.02.16.

• Kỹ thuật điện tử - Mã số 09.52.02.03

1. Danh sách các nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ

TT
HỌ VÀ TÊN
TÊN ĐỀ TÀI
KHÓA
CƠ QUAN
CÔNG TÁC
NĂM BẢO VỆ

1

VÕ TRƯỜNG SƠN

“Ứng dụng logic mờ để nâng cao chất lượng điều khiển thâm nhập cuộc gọi trong hệ thống thông tin di động CDMA”

2006-2010

Trường ĐH GTVT

2011

2

TRẦN XUÂN TRƯỜNG

“Nghiên cứu phương pháp điều khiển chống tắc nghẽn trong mạng ATM bằng mạng neural”

2006-2010

Trường ĐH GTVT

2012

3

NGUYỄN TRỌNG THẮNG

“Nâng cao hiệu quả sử dụng máy điện dị bộ nguồn kép cho hệ thống phát điện đồng trục trên tầu thủy”

2011-2015

Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng

2014

4

NGÔ THANH BÌNH

“Nâng cao chất lượng cho các thiết bị định vị dẫn đường sử dụng GPS phục vụ bài toán giám sát quản lý phương tiện giao thông đường bộ”

2007-2011

Trường ĐH GTVT

2015

5

LÊ THỊ THÚY NGA

“Nghiên cứu sự ổn định của robot bầy đàn”

2011-2015

Trường ĐH GTVT

2016

6NGUYỄN VĂN HẢI“Nghiên cứu giải pháp điều khiển tối ưu năng lượng đoàn tàu trên tuyến đường sắt Việt nam”2011-2015Trường ĐH GTVT 2018

2. Danh sách các nghiên cứu sinh đang làm luận án tiến sỹ

TT
HỌ & TÊN
TÊN ĐỀ TÀI
KHÓA
CƠ QUAN CÔNG TÁC

1

TRẦN MINH  ĐỨC

“Nghiên cứu bộ biến đổi nối lưới trong hệ thống điện công suất hữu hạn”

2012-2016

Trường Cao Đẳng Nghề LILAMA2
Đồng Nai

2

VŨ  TIẾN MẠNH

“Nghiên cứu áp dụng phương pháp điều khiển hiện đại nâng cao chất lượng hệ thống điều khiển vị trí động cho tầu thủy”

2012-2016

Trường ĐH
Hải Phòng

3

NGUYỄN  DUY TRUNG

“Nghiên cứu xây dựng hệ điều khiển tốc độ tua bin thuỷ điện trên cơ sở logic mờ và mạng nơ ron nhân tạo”

2012-2016

Trường Đại học
Điện Lực

4

BÙI HẢI BẰNG

“Xây dựng phương pháp nâng cao độ tin cậy truyền thông tin giữa các xe phục vụ quản lý điều hành giao thông Việt Nam”

2013-2017

Trường Cao đẳng GTVT
Trung Ương 1

5

AN THỊ HOÀI THU ANH

Điều khiển quá trình trao đổi năng lượng trong hệ thống đường sắt đô thị Việt nam

2015-2019

Trường  ĐH GTVT

6

TRẦN HUY LONG        

Phương pháp đảm bảo an toàn cho việc định tuyến trong mạng cảm biến không dây

2017-2021

Công ty dịch vụ mobifone khu vực 4,
Chi nhánh TCT viễn thông mobifone

7

PHẠM CHÍ CÔNG        

Nghiên cứu, đánh giá điều kiện truyền sóng vô tuyến trong khí quyển khu vực Hà Nội sử dụng phương pháp cắt lớp vô tuyến

2017-2021

Viện NC Điện tử,
Tin học,
Tự động hóa

8

TRẦN ĐỨC TRUNG

Phương pháp bảo mật thiết bị trong mạng IoT

2017-2021

Trường ĐH GTVT

9

ĐỐ THẾ DƯƠNG

Nghiên cứu, thiết kế vi mạch quang ứng dụng trong hệ thống thông tin quang ghép kênh theo mode

2017-2021

Học viện Chính sách
và Phát triển
- Bộ Kế hoạch
và Đầu tư

3. Một số hình ảnh bảo vệ luận án tiến sỹ của nghiên cứu sinh.

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Trọng Thắng(2014).

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Ngô Thanh Bình (2015).