GIỚI THIỆU CHUNG

 • ▪ Khoa Điện - Điện tử của Trường Đại học Giao thông Vận tải chính thức được thành lập ngày 03 tháng 11 năm 1998  theo  Quyết định số 4304/QĐ-BGD & ĐT-TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiền thân là Khoa Cơ khí và Khoa Cơ khí - Điện.  
 • ▪ Bộ môn đầu tiên của Khoa là Bộ môn Điện, thành lập năm 1967, nằm trong Khoa Cơ khí. Khóa sinh viên đầu tiên chiêu sinh năm 1968 thuộc ngành Điện khí hóa giao thông thành phố và Thông tin - Tín hiệu.
 • ▪ Khoa đảm nhận việc đào tạo ở cả hai cơ sở gồm 03 ngành đào tạo bậc Đại học (với 10 chuyên ngành), 03 ngành đào tạo bậc Thạc sỹ (với 04 chuyên sâu) và 02 ngành đào tạo bậc Tiến sỹ. Kết quả đào tạo trong 20 năm 1998 - 2018 (ở cả hai cơ sở Hà nội và phân hiệu TP. HCM): Trên 7000 Kỹ sư; 420 Thạc sỹ và 05 NCS.
 • ▪ Quy mô đào tạo hàng năm: 2000 Sinh viên, 100 Học viên Cao học và 20 NCS.
 • ▪ Khoa đã được Nhà nước trao tặng 01 Huân chương Lao động hạng ba (năm 2013), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2008),  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (các năm 2005, 2010, 2013, 2015, 2016), Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT (2013, 2015) và Cờ Thi đua (Năm 2018).

TẦM NHÌN

 • Đưa Khoa ĐIện - Điện tử trở thành đơn vị nghiên cứu dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực điều khiển và cung cấp điện trong GTVT.

   

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

 • ▪ Xây dựng Khoa thành một trong những trung tâm đào tạo - nghiên cứu khoa học hàng đầu của cả nước trong lĩnh vực Điện – Điện tử – Truyền thông – Công nghệ thông tin và Tự động hóa – Điều khiển.
 • ▪ Xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh có khả năng giải quyết được các vấn đề trọng yếu của Công nghiệp và Giao thông vận tải tạo ra tri thức, công nghệ, giải pháp, sản phẩm mới, mang dấu ấn của Trường Đại học Giao thông vận tải (ĐH GTVT).
 • ▪ Chủ động, tích cực thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các trường Đại học, Viện nghiên cứu, các tổ chức Quốc tế, các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hội Thảo “Chiến lược phát triển Khoa Điện - Điện tử giai đoạn 2018-2023” chào mừng 56 năm ngày thành lập Trường (24/03/1962-24/03/2018).