BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN

DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Địa chỉ:  P.508 nhà A6, Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) - 37665175   E-mail: bmktd.utc@gmail.com  Website: http://bmktd.utc.edu.vn


GIỚI THIỆU CHUNG

Bộ môn Kỹ thuật điện là một trong những bộ môn  được thành lập sớm nhất của Khoa Điện - Điện tử,  từ năm 1970.  Giữa năm 1991, Bộ môn Kỹ thuật Điện sát nhập với Bộ môn Đo lường - Tự động hoá thành Bộ môn Kỹ thuật điện - Tự động hoá - Đo lường.  Đầu năm 1998, Bộ môn Kỹ thuật điện - Tự động - Đo lường tách thành Bộ môn điều khiển học GTVT và Bộ môn Kỹ thuật điện. Từ năm 2004, do yêu cầu phát triển, Bộ môn Kỹ thuật điện được tách thành: Bộ môn Kỹ thuật điện và Bộ môn Trang bị điện.

Từ tháng 07/2009 đến tháng 11/2009, hai bộ môn Kỹ thuật điện và Trang bị điện lại được hợp nhất để tăng cường năng lực phát triển và hiệu quả đào tạo lấy tên bộ môn chung là Kỹ thuật điện.

Chuyên ngành Trang bị điện trong Công nghiệp và GTVT thuộc ngành Kỹ thuật điện - Điện tử được bắt đầu đào tạo từ Khóa học 1999 - 2004 (khóa 40) với quy mô đào tạo hàng năm 70 sinh viên.

Trong quá trình phát triển các giảng viên trong Bộ môn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo Nhà trường giao, trong nghiên cứu khoa học Bộ môn đã có các công trình ứng dụng vào thực tiễn sản xuất công nghiệp, và lĩnh vực giao thông vận tải. 

Giao lưu các thế hệ thầy trò chuyên ngành Trang thiết bị điện - điện tử CN & GTVT.