BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN HỌC

DEPARTMENT OF CYBERNTICS

Địa chỉ: P505, nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) - 37663446                                                                                       Email: bmdkh@utc.edu.vn

 

THÔNG TIN CƠ BẢN

Họ và tên: Lê Thị Thuý Nga
Năn sinh: 1977
Chức vụ: Giảng viên chính
Học vị: Tiến sĩ, 2018
Năm bắt đầu giảng dạy: 2002
Điện thoại: 0987065998
Email: lethuynga@utc.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Điều khiển robot; Điều khiển. công nghiệp.