Mục tiêu

Điện - Điện tử - Truyền thông - Công nghệ thông tin và Tự động hóa - Điểu khiển

Khoa Điện - Điện tử đảm nhận việc đào tạo ở cả hai cơ sở gồm 03 ngành đào tạo bậc Đại học (với 10 chuyên ngành), 03 ngành đào tạo bậc Thạc sỹ (với 04 chuyên sâu) và 02 ngành đào tạo bậc Tiến sỹ;

Mục tiêu là đào tạo các kỹ sư sau khi tốt nghiệp có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực chuyên ngành, nắm chắc các công nghệ mới, có khả năng nghiên cứu, thiết kế, xây dựng, khai thác, thích ứng tốt trong môi trường làm việc của các tập đoàn, các tổng công ty, các cơ quan, cũng như các công ty trong và ngoài nước. Bên cạnh đó sinh viên còn được trang bị phương pháp tư duy hệ thống, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng thực hành, sáng tạo và làm việc độc lập;

Các kỹ sư có thể tiếp tục được đào tạo ở bậc học cao hơn (Thạc sỹ, Tiến sỹ) ở trong cũng như ngoài nước.

Khoa Điện - Điện tử đảm nhận việc đào tạo ở cả hai cơ sở gồm 03 ngành đào tạo bậc Đại học (với 10 chuyên ngành)

Các kỹ sư có thể tiếp tục được đào tạo ở bậc học cao hơn (Thạc sỹ, Tiến sỹ) ở trong cũng như ngoài nước.

Chương trình đào tạo thạc sĩ ứng dụng theo hình thức tín chỉ với thời gian 1,5 năm (3 học kỳ) tương ứng 48 tín chỉ.

Khoa Điện - Điện tử  được Bộ giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo 03 ngành tiến sỹ với thời gian đào tạo

Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, tinh thông về lĩnh vực Đường sắt;