BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN HỌC

DEPARTMENT OF CYBERNTICS

Địa chỉ: P505, nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) - 37663446                                                                                       Email: bmdkh@utc.edu.vn

 

THÔNG TIN CƠ BẢN

Họ và tên: Phạm Thị Lý
Năn sinh: 1979
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Tiến sĩ, 2022
Năm bắt đầu giảng dạy: 2004
Điện thoại: 0987934026
Email: lyphampd@gmail.com

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Các hệ thống tự động hóa điều khiển quá trình trong công nghiệp và GTVT: SCADA, DCS, ITS, robot,…