LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

- Khoa Điện - Điện tử của Trường Đại học Giao thông Vận tải (ĐH GTVT) chính thức ra đời ngày 03 tháng 11 năm 1998 theo Quyết định số 4304/QĐ-BGD&ĐT-TCCB của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT. Tiền thân là Khoa Cơ khí và Khoa Cơ khí - Điện.

- Tuy nhiên quá trình đào tạo của Khoa đã được bắt đầu từ trước đó rất lâu, gắn liền với việc thành lập Bộ môn Điện Kỹ thuật vào giữa năm 1967 tại Mai sưu (Hà Bắc) - nơi sơ tán của Trường ĐH GTVT.

Giai đoạn trước năm 1998

- Cùng với sự phát triển của Trường, vào đầu năm 1970 Bộ môn Điện được tách ra thành 3 Bộ môn: Bộ môn Thông tin - Tín hiệu (Trưởng Bộ môn: KS. Nguyễn Quang Thịnh), Bộ môn Điện giao thông thành phố (Trưởng Bộ môn: KS. Trần Lê Trọng) và Bộ môn Điện kỹ thuật (Trưởng Bộ môn: KS. Nguyễn Xuân Dần) theo Quyết  định số 13/CB ngày 03/01/1970.

 KS. Trần Lê Trọng
KS. Nguyễn Quang Thịnh KS. Nguyễn Xuân Dần

- Trong những năm tháng chống chiến tranh phá hoại, bên cạnh công tác giảng dạy các thầy cô của các Bộ môn cũng đã có những công trình khoa học đáp ứng yêu cầu thực tế đất nước như “Xây dựng quy hoạch thành phố Hà nội”, “Thiết kế, chế tạo toa xe điện", So sánh kinh tế - kỹ thuật chọn dạng sức kéo cho đường sắt Việt nam”, v.v... Những hình ảnh hào hùng khi các Thầy, Cô và sinh viên hăng hái tham gia công tác đảm bảo thông tin cho các tuyến Hà nội-Đồng Đăng, Hà nội-Vinh trong những năm 1971-1972 còn được gìn giữ mãi trong ký ức nhiều người.


Hàng đầu (trái sang) các Thầy, Cô: Trương Tấn Hải, Phạm Thị Hòa, Phạm Thúy Loan, Nguyễn Kim Sơn, Đàm Quốc Trụ, và Nguyễn Văn Khang.
Hàng sau: Nguyễn Văn Ngái (Bí thư ĐU Khoa), Lê Mạnh Việt, Nguyễn Xuân Liên (Chủ nhiệm Khoa Cơ khí), Trần Hồng Mạnh, Lê Quả, Phạm Mạnh Cường, Nguyễn văn Long, Bùi Quang Ngạn, Nguyễn Xuân Dần, và Bạch Vọng Hà.

- Năm 1977, Bộ môn Kỹ thuật Điện được thành lập trên cơ sở kết hợp hai Bộ môn Điện Kỹ thuật và Điện Giao thông thành phố do TS. Bạch Vọng Hà làm Trưởng Bộ môn.

- Đất nước hoà bình, đội ngũ giáo viên của Khoa lại lớn mạnh hơn một bước, không những về số lượng, mà còn được khẳng định bằng chất lượng với những công trình khoa học như đề tài “Nghiên cứu tự động hoá hàn cầu Thăng long”, “Nghiên cứu cấp điện giao thông thành phố”, “Điều chỉnh tự động động cơ điện tạo gió cho đài khí tượng thủy văn Láng”… Bộ môn Thông tin - Tín hiệu trong những năm 1982-1988 đã thực hiện hàng loạt các hợp đồng kinh tế và chuyển giao công nghệ về hệ thống Thông tin - Tín hiệu với khu mỏ than Cửa Ông, Hòn Gai.

Bước vào đầu những năm 80, phù hợp với sự phát triển của xã hội, lĩnh vực Đo lường- Điều khiển-Tự động hóa bắt đầu được Lãnh đạo nhà trường quan tâm bên cạnh lĩnh vực Kỹ thuật Điện và Thông tin tín hiệu đã có. Năm 1979, Bộ môn Đo lường (Trưởng Bộ môn: KS. Bùi Quang Ngạn) được thành lập và sau đó được đổi tên thành Tự động hoá-Đo lường (Trưởng Bộ môn: TS. Vũ Quốc Trường) vào năm 1984.

- Để tập hợp đội ngũ cán bộ đủ mạnh về số lượng và chất lượng thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn hơn, năm 1991 Bộ môn Kỹ thuật điện và Bộ môn Tự động hoá - Đo lường được kết hợp lại thành Bộ môn Kỹ thuật điện - Tự động hóa - Đo lường do PGS.TS Lê Tòng (1991), TS. Lê Mạnh Việt (1991-1997), TS. Lê Hùng Lân (1997) lần lượt làm Trưởng Bộ môn. Chính trong thời kỳ này, các giáo viên của Khoa đã thực hiện đề tài KHCN cấp Nhà nước đầu tiên với mã số KC.02-12 “Nghiên cứu ứng dụng từng bước kỹ thuật tự động hóa đồng bộ mạng lưới đường sắt Việt nam” (chủ trì: GS. TSKH Bạch Vọng Hà, thời gian: 1992-1995).

- Nhận thức được xu hướng phát triển mạnh lĩnh vực Viễn thông trong tương lai, năm 1991, Bộ môn Thông tin - Tín hiệu đã mở chuyên ngành đào tạo Kỹ thuật Viễn thông (khóa 32) và Bộ môn Thông tin - Tín hiệu đổi tên thành bộ môn Thông tin -Tín hiệu - Viễn thông (Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Đức Thiệp). Có thể nói chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông là một trong những niềm tự hào của trường Đại học GTVT về lĩnh vực đào tạo vì là một trong rất ít cơ sở đào tạo sớm bắt đầu đào tạo chuyên ngành đang được xã hội ưa chuộng này.

- Sự lớn mạnh về đội ngũ giáo viên cũng như quy mô đào tạo trong lĩnh vực Điện-Thông tin-Tín hiệu-Tự động hoá là tiền đề để Khoa Cơ khí đổi tên thành Khoa Cơ khí - Điện ngày 04/6/1994.  

- Năm học 1995-1996, Bộ môn Kỹ thuật điện-Tự động hóa-Đo lường được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Lãnh đạo nhà trường cho phép mở ngành đào tạo Kỹ sư Điều khiển học kỹ thuật trong GTVT (khóa 35), chính thức đưa ngành Tự động hoá thành một trong các ngành đào tạo chính của Khoa bên cạnh các ngành Thông tin-Tín hiệu-Viễn thông, Kỹ thuật Điện truyền thống.

- Tháng 12/1997, Bộ môn Kỹ thuật điện - Tự động hoá - Đo lường được tách thành các Bộ môn: Kỹ thuật điện  Điều khiển học, chuẩn bị cho sự thành lập Khoa Điện - Điện tử.

Giai đoạn từ năm 1998 đến nay

- Nhận thức được tầm quan trọng ngày càng tăng của các chuyên ngành Đào tạo trong lĩnh vực Điện - Điện tử, Lãnh đạo nhà trường đã xây dựng và trình Bộ Giáo dục và Đào tạo kế hoạch thành lập khoa Điện - Điện tử như một đơn vị độc lập trong trường. Ngày 03/11/1998Khoa Điện - Điện tử được chính thức được thành lập theo Quyết định số 4304/QĐ-BGD & ĐT-TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Về mặt tổ chức, theo Quyết định số 1120/QĐ-TCCB, ngày 07/12/1998 của Hiệu trưởng trường Đại học GTVT, Khoa Điện - Điện tử gồm các Bộ môn:

  • 1.Điều khiển học (Trưởng Bộ môn: TS. Lê Hùng Lân)
  • 2.Kỹ thuật Điện (Trưởng Bộ môn: TS. Vũ Quốc Trường)
  • 3.Thông tin - Tín hiệu - Viễn thông (Trưởng Bộ môn: KS. Trần Thị Ngọc Thọ)
  • 4.Tin học (Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Phạm Văn Ất).

- Sau đó do yêu cầu thực tế, Bộ môn Tin học được tách ra để thành lập Khoa Công nghệ thông tin theo quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ngày 16/10/2003.

- Sau khi được thành lập, Khoa Điện - Điện tử đã có những bước trưởng thành vượt bậc về đội ngũ cán bộ giáo viên, quy mô Đào tạo cũng như Nghiên cứu Khoa học, Chuyển giao công nghệ.

- Năm 1999, Bộ môn Kỹ thuật Điện mở đào tạo kỹ sư chuyên ngành đào tạo Trang bị Điện - Điện tử trong Công nghiệp và GTVT .

- Năm 2001 Bộ môn Tín hiệu giao thông được tách ra từ Bộ môn Thông tin - Tín hiệu - Viễn thông với chức năng đào tạo chuyên ngành Tín hiệu giao thông (Trưởng Bộ môn: ThS. Kiều Xuân Đường). Cũng vào năm đó, Bộ môn Kỹ thuật Điện tử được thành lập trên cơ sở một số giáo viên các Bộ môn Thông tin - Tín hiệu - Viễn thông, Kỹ thuật Điện và Điều khiển học do TS. Trần Quốc Thịnh làm Trưởng Bộ môn.

- Năm 2002 đánh dấu sự phát triển của Khoa lên một tầm cao mới. Khoa được giao đào tạo 02 chuyên ngành Thạc sỹ: Kỹ thuật Điện tử và Tự động hóa. Sau đó, năm 2005 Khoa được phép Đào tạo Tiến sỹ chuyên ngành Tự động hóa.

- Năm 2004 Bộ môn Trang bị Điện được tách ra từ bộ môn Kỹ thuật Điện để đảm nhận chức năng đào tạo chuyên ngành Trang bị Điện - Điện tử trong Công nghiệp và GTVT.

- Năm 2006 mở chuyên ngành Đào tạo kỹ sư Kỹ thuật Điện tử và Tin học Công nghiệp do Bộ môn Kỹ thuật Điện tử phụ trách.

- Cùng năm 2006, Bộ môn Thông tin - Viễn thông được tách ra thành hai Bộ môn Kỹ thuật Viễn thông và Kỹ thuật Thông tin để phụ trách hai chuyên ngành đào tạo tương ứng.

- Năm 2009 Bộ môn Kỹ thuật Điện và Trang bị Điện hợp nhất thành Bộ môn Kỹ thuật Điện.

- Tháng 04 năm 2016, Khoa được BGD & ĐT cấp phép đào tạo Tiến Sỹ ngành Kỹ thuật viễn thông mã số 62.52.02.08.

- Năm 2017, Nhà Trường cho phép Khoa mở 02 chuyên ngành mới Hệ Đại học: Hệ thống điện Giao thông và Công nghiệp và Hệ thống giao thông thông minh.

- Hiện nay Khoa Điện - Điện tử về cơ cấu tổ chức gồm 58 Giảng viên (gồm: 05 Phó giáo sư, 19 Tiến sĩ và 33 Thạc sỹ) với 06 Bộ môn (Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Viễn thông, Điều khiển học, Kỹ thuật Thông tin, Điều khiển & TĐH GT và Kỹ thuật Điện) đảm nhận đào tạo 03 ngành bậc đại học (với 10 chuyên ngành), 03 ngành đào tạo bậc Thạc sỹ (với 04 chuyên sâu) và 02 ngành đào tạo bậc Tiến sỹ.

Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa và đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 (2013).

DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM KHOA (TỪ 1998 - ĐẾN NAY)

TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA
THỜI GIAN

KS. TRẦN THỊ NGỌC THỌ

TS. TRẦN QUỐC THỊNH

1998 - 2000

TS. NGUYỄN ĐỨC THIỆP

TS. TRẦN QUỐC THỊNH

PGS.TS. LÊ HÙNG LÂN

2001 - 2004

TS. LÊ MẠNH VIỆT

PGS.TS. LÊ HÙNG LÂN

Th.S ĐÀM THUẬN TRINH

2004 - 2009

TS. LÊ THỊ VÂN ANH

PGS.TS. LÊ HÙNG LÂN

TS. NGUYỄN CẢNH MINH

2009 - 2013

TS. NGUYỄN THANH HẢI

TS. NGUYỄN CẢNH MINH

PGS.TS. NGUYỄN THANH HẢI

2014 - 2015

PGS.TS. NGUYỄN CẢNH MINH

PGS.TS. NGUYỄN THANH HẢI

2015 - 2020

PGS.TS. NGUYỄN VĂN NGHĨA

PGS.TS. NGUYỄN THANH HẢI

PGS.TS. NGUYỄN VĂN NGHĨA

2020 - 2024

PGS.TS. TRỊNH LƯƠNG MIÊN