BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN HỌC

DEPARTMENT OF CYBERNTICS

Địa chỉ: P505, nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) - 37663446                                                                                       Email: bmdkh@utc.edu.vn

 

NGÀNH ĐÀO TẠO

▪ Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu đào tạo của Bộ môn Điều khiển học là trang bị cho người học các kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, phương pháp tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành và làm việc nhóm; Giúp người học phát triển toàn diện cả về kiến thức chuyên môn cũng như các kỹ năng mềm sau khi tốt nghiệp: Có khả năng nghiên cứu, phát triển, thiết kế, xây dựng và khai thác các hệ thống thiết bị Tự động hóa - Điều khiển hiện đại; Thích ứng tốt trong môi trường làm việc của các Tập đoàn, các Tổng công ty, các Cơ quan, các Công ty trong và ngoài nước và trong lĩnh vực nghiên cứu giảng dạy.

Với Đào tạo Thạc sĩ trang bị các kiến thức nâng cao và chuyên sâu trong lĩnh vực Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, có khả năng ứng dụng tốt trong thực tế.

Với Đào tạo Tiến sĩ ngoài các giảng viên của bộ môn, bộ môn còn phối hợp với các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao trong và ngoài trường tham gia giảng dậy và hướng dẫn NCS.

▪ Bộ môn đảm nhận:

Đào tạo bậc Đại học - chuyên ngành Tự động hóa, mã số: 7.52.02.16.02 (thuộc ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, mã số: 7.52.02.16)

Đào tạo bậc Thạc sĩ - ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (mã số 8.52.02.16)

Đào tạo bậc Tiến sĩ - ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (mã số 9.52.02.16)

Ở cả hai cơ sở của Trường ĐH GTVT với các chương trình:

+ Hệ đại học (4,5 năm);

+ Hệ liên thông (2 năm);

+ Hệ vừa làm vừa học (4,5 năm);

+ Hệ cao học (1,5 năm cho thạc sĩ ứng dụng và 2 năm cho thạc sĩ nghiên cứu);

+ Hệ tiến sĩ (4 năm)

+ Hệ liên kết trong và ngoài nước.

Các thông tin cụ thể về chương trình đào tạo ngành và chuyên ngành tham khảo mục Đào tạo trên website: http://feee.utc.edu.vn.

▪ Chương trình đào tạo sau đại học:

+ Chương trình đào tạo Thạc sĩ

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Tự động hóa công nghiệp theo hình thức tín chỉ có thời gian 2 năm, được đăng tải trên phần Hoạt động đào tạo của trường đại học GTVT.

+ Chương trình đào tạo Tiến sĩ

Chương trình đào tạo Tiến sĩ Tự động hóa theo hình thức tín chỉ có thời gian 4 năm, được đăng tải trên phần Hoạt động đào tạo của trường đại học GTVT.