Giới thiệu chung

Điên - Điện tử - Truyền thông - Công nghệ thông tin và tự động hóa - Điều khiển

Cùng với sự phát triển các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Điện - Điện tử của trường Đại học Giao thông Vận tải, các môn học cơ sở Kỹ thuật Điện - Điện tử được giảng dạy từ đầu những năm 1970.

Bộ môn Kỹ thuật Điện tử thuộc Khoa Điện - Điện tử chính thức được thành lập trên cơ sở từ các bộ môn Kỹ thuật Viễn Thông, Kỹ thuật Điện và Điều khiển học. Bộ môn Kỹ thuật Điện tử giảng dạy các môn cơ sở nền tảng của lĩnh vực Điện - Điện tử như: Linh kiện điện tử, Kỹ thuật điện tử tương tự, Kỹ thuật điện tử số, Kỹ thuật vi xử lý, Xử lý tín hiệu số, Kỹ thuật đo lường, v.v.

Từ năm 2006, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo thiết bị điện tử Bộ môn bắt đầu đào tạo chuyên ngành “Kỹ thuật điện tử và Tin học công nghiệp” với khóa đầu tiên là K46.

Trong quá trình phát triển Bộ môn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo được giao. Trong nghiên cứu khoa học đã có nhiều công trình tiêu biểu được áp dụng trong thực tế như: Thiết kế, chế tạo thiết bị giám sát phương tiện giao thông; Các thiết bị trong hệ thống giao thông thông minh. Thiết bị báo hiệu đường thủy.

Các cán bộ, giảng viên của Bộ môn có nhiều công trình công bố quốc tế trong danh mục tạp chí ISI, SCIE.

Quy mô đào tạo hàng năm: 100 sinh viên Đại học, 10 học viên Cao học.

Chi tiết về Bộ môn Kỹ thuật Điện tử có thể tham khảo mục 

Bộ môn Kỹ thuật Điện tử thuộc Khoa Điện - Điện tử chính thức được thành lập ngày 12/02/2001 trên cơ sở từ các bộ môn Kỹ thuật Viễn Thông, Kỹ thuật Điện và Điều khiển học. Tổng số giảng viên Bộ môn là 10 người tại Hà Nội (trong đó có 02 PGS, 05 Tiến sĩ, 03 Thạc sĩ) và 02 giảng viên (Thạc sĩ) tại Bộ môn Điện-Điện tử Trường ĐH GTVT phân hiệu tại Tp. HCM.

Bộ môn Kỹ thuật Viễn thông thuộc Khoa Điện - Điện tử chính thức được thành lập ngày 12 tháng 6 năm 2006 theo Quyết định số 913/TCCB - ĐHGTVT.

Bộ môn Điều khiển và Tự động hóa giao thông tiền thân là bộ môn Điện giao thông thành phố và Thông tin - tín hiệu bắt đầu thực hiện đào tạo đại học từ năm 1968, là một trong những bộ môn truyền thống của Trường Đại học giao thông vận tải.

Bộ môn Điều khiển học được thành lập theo Quyết định số 1093/TCCB ngày 30 tháng 12 năm 1997 của Hiệu Trưởng trường đại học Giao thông Vận tải  trên cơ sở tách ra từ bộ môn Kỹ thuật điện - Tự động hoá - Đo lường.

Bộ môn Kỹ thuật Thông tin được thành lập theo Quyết định số 913/QĐ-TCCB ngày 12 tháng 06 năm 2006 của Hiệu Trưởng trường đại học Giao thông Vận tải nhằm đáp ứng với xu hướng phát triển của khoa học công nghệ và đào tạo trong giai đoạn mới.

Bộ môn Kỹ thuật điện là một trong những bộ môn  được thành lập sớm nhất của Khoa Điện - Điện tử,  từ năm 1970