NCKH & Hợp tác

Điện – Điện tử – Truyền thông – Công nghệ thông tin và Tự động hóa – Điều khiển.

▪ Hoạt động khoa học công nghệ là mặt mạnh của Khoa Điện-Điện tử. Các sản phẩm của Khoa liên tục được Giới thiệu và Triển lãm tại Hội chợ công nghệ TECHMART trong các năm 2005, 2006, 2010, 2015.
▪ Tính đến tháng 10/2018, các Giảng viên của khoa đã chủ trì: 08 đề tài cấp Nhà nước, 01 dự án sản xuất thử nghiệm, 01 đề tài quỹ phát triển Khoa học công nghệ Quốc gia (Nafosted), 07 đề tài cấp Bộ trọng điểm, 01 đề tài cấp Thành phố.
▪ Hiện Khoa đang thực hiện: 03 đề tài cấp Bộ và 10 đề tài cấp Trường. Năm 2017 Khoa tiếp tục được giao 01 đề tài quỹ phát triển Khoa học công nghệ Quốc gia (Nafosted).
▪ Ngoài ra các giảng viên trong Khoa Điện-Điện tử cũng có một số lượng đáng kể các bài báo, báo cáo khoa học đăng tải trên các diễn đàn khoa học trong nước và Quốc tế. 
▪ Các định hướng mới được tập trung nghiên cứu như: Công nghệ thiết kế chíp Điện tử và các hệ Điều khiển nhúng, Hệ thống giao thông thông minh (ITS), Nghiên cứu triển khai hệ thống 4G/LTE, Kỹ thuật xử lý âm thanh, hình ảnh và ánh sáng, . . .
▪ Với các thành tích nổi bật về hoạt động khoa học công nghệ, Khoa đã đươc nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2008), Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích KHCN giai đoạn 2006-2010, Bằng khen của Bộ giao thông vận tải (2013), Bằng khen của UBND TP Hà nội, v.v…

Hoạt động khoa học công nghệ là mặt mạnh của Khoa Điện-Điện tử. Các sản phẩm của Khoa liên tục được Giới thiệu và Triển lãm tại Hội chợ công nghệ TECHMART trong các năm 2005, 2006, 2010, 2015.

Khoa Điện - Điện tử có mối quan hệ và hợp tác chặt chẽ với nhiều Trường Đại học, Viện nghiên cứu và các cơ sở sản xuất lớn trong và ngoài nước

Hệ thống giao thông thông minh Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa giao thông đường bộ, đường sắt;

Nguyen Thanh Hai, Nguyen Trong Thang, Nguyen Tien Ban. The controller of DFIG power fet into the grid basing on the rotor similar sugnal method. International Journal Applied Mechnics and Materials, Vol 415-Automatic Control and Mechatronic Engineering II, (pp245-249).(ISSN:1662-7482, Indexed: SCOPUS, ISI (ISTP), EI, IEE.