BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN HỌC

DEPARTMENT OF CYBERNTICS

Địa chỉ: P505, nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) - 37663446                                                                                       Email: bmdkh@utc.edu.vn

 

THÔNG TIN CƠ BẢN

Họ và tên: Lê Hùng Lân
Năn sinh: 1960
Chức vụ: Giảng viên cao cấp
Học vị: Tiến sĩ, 1993
Năm bắt đầu giảng dạy: 1985
Điện thoại: 0913588873
Email: lehunglan@utc.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Lý thuyết điều khiển tự động, Tự động hóa trong GTVT.