BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN HỌC

DEPARTMENT OF CYBERNTICS

Địa chỉ: P505, nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) - 37663446                                                                                       Email: bmdkh@utc.edu.vn

 

THÔNG TIN CƠ BẢN

Họ và tên: Nguyễn Trung Dũng
Năn sinh: 1975
Chức vụ: Giảng viên chính
Học vị: Thạc sĩ, 2001
Năm bắt đầu giảng dạy: 1998
Điện thoại: 0903231460
Email: dungntl@utc.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Tự động hóa cho các dây chuyền sản xuất; Các hệ thống đo lường, thu thập đa kênh cho quan trắc và giao thông thông minh; Các hệ thống định lượng tự động.