BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN HỌC

DEPARTMENT OF CYBERNTICS

Địa chỉ: P505, nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) - 37663446                                                                                       Email: bmdkh@utc.edu.vn

 

THÔNG TIN CƠ BẢN

Họ và tên: Ngô Thị Thu Hương
Năn sinh: 1989
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Kỹ sư, 2012
Năm bắt đầu giảng dạy: 2014
Điện thoại: 0168 374 5571
Email: ntthuong@utc2.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Điều khiển quá trình; Mạng công nghiệp và truyền thông.