BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN HỌC

DEPARTMENT OF CYBERNTICS

Địa chỉ: P505, nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) - 37663446                                                                                       Email: bmdkh@utc.edu.vn

 

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 

Nghiên cứu phát triển lý thuyết điều khiển tự động và ứng dụng công nghệ tự động hoá trong thực tế sản xuất Công nghiệp và Giao thông vận tải. Cụ thể:

- Điều khiển bền vững (Robust Control);

- Điều khiển mờ, nơ ron (Fuzzy Control, Neural Network Control);

- Điều khiển thông minh (Intelligent Control);

- Hệ thống giao thông thông minh (Intelligent Transport Systems – ITS) ;

- Robot di động, robot bày đàn (Mobile Robot, Swarm Robot);

- Xử lý ảnh (Image Processing);

- Điều khiển nhúng.

 

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG THỜI GIAN QUA

Từ năm 1998 đến nay các giảng viên bộ môn chủ trì thực hiện thành công 04 đề tài cấp nhà nước, 10 đề tài cấp bộ và một số hợp đồng chuyển giao công nghệ. Nhiều sản phẩm KHCN của bộ môn đã tham gia các Chợ Công nghệ và Thiết bị Techmart quốc gia 2005, 2006, 2009. Năm 2015 bộ môn thực hiện thành công 03 đề tài NCKH cấp Trường.

Thực hiện nhiệm vụ NCKH phục vụ đào tạo và chuyển giao công nghệ và hợp tác Quốc tế:

+ Thực hiện nhiệm vụ NCKH

Đề tài KC.03.21.

Đề tài KC.03.05/06-10; Lắp đặt camera giám sát trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

 

+ Tham gia hội chợ và hội thảo Quốc tế

Tham gia hội chợ Techmart 2005, t/p Hồ Chí Minh.

Tham gia hội chợ Techmart 2006, Hà Nội.