BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN HỌC

DEPARTMENT OF CYBERNTICS

Địa chỉ: P505, nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) - 37663446                                                                                       Email: bmdkh@utc.edu.vn

 

THÔNG TIN CƠ BẢN

Họ và tên: Nguyễn Văn Tiềm
Năn sinh: 1974
Chức vụ: Trưởng Bộ môn, GVCC
Học vị: Tiến sĩ, 2009
Năm bắt đầu giảng dạy: 1998
Điện thoại: 0904226592
Email: nguyenvantiem@utc.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu phát triển lý thuyết điều khiển (điều khiển mờ, nơ ron, thích nghi, bền vững) và ứng dụng công nghệ tự động hóa trong thực tế sản xuất công nghiệp và GTVT; Điều khiển nhúng.