Tuyển sinh

Tìm hiểu thêm về các khóa học chúng tôi cung cấp và tìm hiểu cách tạo đơn đăng ký tham gia với chúng tôi.

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy Khoa Điện - Điện tử năm 2022

Viettel Network- một đối tác luôn đồng hành cùng Khoa Điện-Điện tử trong thời gian qua về đào tạo, thực tập cho SV-GV trong mảng điện tử-Vi xử lý-hệ nhúng-lập trình-IoT

▪ Khoa Điện - Điện tử của Trường Đại học Giao thông Vận tải chính thức được thành lập ngày 03 tháng 11 năm 1998  theo  Quyết định số 4304/QĐ-BGD & ĐT-TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và