BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

DEPARTMENT OF ELECTRONIC ENGINEERING

Địa chỉ: P502, nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) - 37664025       Website:  http://dee.utc.edu.vn            Email:  bmktdt@utc.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN BỘ MÔN

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải
Năm sinh: 1969
Học hàm: PGS
Học vị: TS

Chi tiết

Đào Thanh Toản

Họ và tên: Đào Thanh Toản

Năm sinh: 1979

Chức vụ: Trưởng Bộ môn 

Học hàm: PGS

Học vị: TS

Chi tiết

Họ và tên: Ngô Thanh Bình

Năm sinh: 1974

Học vị: TS

Chi tiết

Họ và tên: Trần Văn Hưng

Năm sinh: 1978

Học vị: TS

Chi tiết

Họ và tên: Vũ Ngọc Quý

Năm sinh: 1989

Học vị: ThS

Chi tiết

Họ và tên: Phạm Thanh Huyền

Năm sinh: 1978

Học vị: TS

Chi tiết

Họ và tên: Võ Thiện Lĩnh

Năm sinh: 1984

Học vị: ThS

Chi tiết

Họ và tên: Hồ Thành Trung

Năm sinh: 1979

Học vị: ThS

Chi tiết

Họ và tên: Võ Quang Sơn

Năm sinh: 1979

Học vị: ThS

Chi tiết

Họ và tên: Trần Mạnh Cường

Năm sinh: 1980

Học vị: TS

Chi tiết

Họ và tên: Nguyễn Thúy Bình

Năm sinh: 1981

Học vị: TS

Chi tiết

M TUẤN

Họ và tên: Lê Mạnh Tuấn

Năm sinh: 1987

Học vị: ThS

Chi tiết

Họ và tên: Đỗ Xuân Thiệu

Học vị: TS

(Đã nghỉ hưu)

Họ và tên: Đỗ Lương Hùng

Học vị: ThS

(Đã nghỉ hưu)