BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

DEPARTMENT OF ELECTRONIC ENGINEERING

Địa chỉ: P502, nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) - 37664025       Website:  http://dee.utc.edu.vn            Email:  bmktdt@utc.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, Bộ môn tập trung đi sâu vào các hướng nghiên cứu sau:

  • ■ Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống và thiết bị Điện tử nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và giám sát hệ thống giao thông;
  • ■ Chế tạo Chip điện tử;
  • ■ Điện tử hữu cơ;
  • ■ Thông tin thủy âm, thông tin vô tuyến;
  • ■ Xử lý tín hiệu, xử lý ảnh;
  • ■ Các công nghệ Điện tử mới phục vụ thiết kế chế tạo thiết bị điện tử trong Công nghiệp và giao thông vận tải;
  • ■ Điện tử chuyên dụng (ứng dụng trên ô tô và y sinh);
  • ■ Các vấn đề lý thuyết mới về điều khiển tự động như điều khiển tối ưu, điều khiển thích nghi, điều khiển thông minh ứng dụng cho các bài toán trong Giao thông vận tải và Công nghiệp;

Một số đề tài đã thực hiện trong thời gian qua

Đề tài cấp Nhà nước:

1. Đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu thiết kế thiết bị định vị vệ tinh phục vụ giám sát quản lý phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt”. Mã số: KC.06.02/06-10 Thời gian thực hiện: 2007-2009.

2. Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước “Hoàn thiện công nghệ chế tạo thiết bị kiểm soát hành trình phương tiện giao thông ứng dụng công nghệ GPS”. Mã số:  KC06.DA08/11-15. Thời gian thực hiện: 2012-2013 (File Pdf đính kèm).

Đề tài cấp Bộ:

1. Đề tài cấp Bộ: “Thiết kế thiết bị tự động điều khiển đường ngang”. Mã số: B2003-35-52. Thời gian thực hiện: 2003-2004;

2. Đề tài cấp thành phố: “Nghiên cứu các công cụ để chế tạo chip chuyên dụng trong một số thiết bị đo lường điều khiển tự động trong công nghiệp”. Mã số 01C-01/08-2004-1. Thời gian thực hiện 2004-2005;

3. Đề tài cấp Bộ: “Thiết kế, chế tạo bộ KIT vi xử lý đa năng phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học”. Mã số B2007-04-27. Thời gian thực hiện 2007-2008;

4. Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu, thiết kế chế tạo một số bộ phận cơ bản cho hệ thống thiết bị tự động kiểm tra tay lái xe cơ giới trong các trung tâm sát hạch tiêu chuẩn”. Mã số B2002 - 35- 41- ĐT. Thời gian thực hiện 2008;

5. Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống tự động giám sát, quản lý tầu đánh cá trên biển của ngư dân”. Mã số B2012-04-05. Thời gian thực hiện: 2013-2014.

6. Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu chế tạo bộ nhớ memristor bằng phương pháp in và ứng dụng trong việc lưu trữ dữ liệu cho thẻ RFID, Mã số B-2015-04-16. Thời gian thực hiện: 2015-2016.

7. Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu thiết kế hệ thống tích hợp giám sát, điều khiển và hỗ trợ điều hành tác nghiệp ứng dụng cho trang trại chăn nuôi lợn. Mã số: 01C-07/04-2013-2. Thời gian thực hiện: 2014-2016.

Các đề tài đang thực hiện:

Hiện đang thực hiện: 01 đề tài của Quỹ phát triển KHCN quốc gia Nafosted và 05 đề tài cấp trường.

CÁC BÀI BÁO VÀ BÁO CÁO KHOA HỌC

File Pdf đính kèm

GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG ĐÃ BIÊN SOẠN

File Pdf đính kèm