BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

DEPARTMENT OF ELECTRONIC ENGINEERING

Địa chỉ: P502, nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) - 37664025       Website:  http://dee.utc.edu.vn            Email:  bmktdt@utc.edu.vn

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

Bộ môn hiện có 12 Giảng viên gồm 01 PGS. TS, 07 TS, 04 Ths, trong đó 01 NCS trong nước. Bên cạnh đó là các PGS, TS và các Thầy, Cô có nhiều kinh nghiệm từ các Trường Đại học và các Viện nghiên cứu cùng tham gia giảng dạy và hướng dẫn tốt nghiệp. Phấn đấu đến năm 2020, Bộ môn có 80% giảng viên có trình độ tiến sỹ.

Ngoài các phòng thí nghiệm chuyên ngành của Khoa Điện - Điện tử và phòng thí nghiệm của Trung tâm Khoa học công nghệ GTVT, người học có thể thực hành và thí nghiệm tại phòng thí nghiệm Điện tử và nhóm các phòng thí nghiệm được tài trợ bởi các doanh nghiệp (Mitsubishi, Microchip, Texas Instruments) với nhiều thiết bị hiện đại. Các thiết bị thí nghiệm bao gồm:

✓ Thực hành điện tử cơ bản;

✓ Thực hành vi xử lý (8 ,16, 32 bit);

✓ Xử lý tín hiệu số DSP;

✓ Hệ thống số lập trình FPGA.

Sinh viên thực hành tại phòng thí nghiệm.