BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

DEPARTMENT OF ELECTRONIC ENGINEERING

Địa chỉ: P502, nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) - 37664025       Website:  http://dee.utc.edu.vn            Email:  bmktdt@utc.edu.vn

THÔNG TIN CƠ BẢN

Họ và tên: Ngô Thanh Bình
Năn sinh: 1974
Học vị: Tiến sĩ
Năm bắt đầu giảng dạy: 1998
Điện thoại: 0947699777
Email: ngobinh74@utc.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Hệ thống nhúng, Xử lý tín hiệu, Vi cơ điện tử, IoT, AI, robotics

(http://dee.utc.edu.vn/)