BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

DEPARTMENT OF ELECTRONIC ENGINEERING

Địa chỉ: P502, nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) - 37664025       Website:  http://dee.utc.edu.vn            Email:  bmktdt@utc.edu.vn

THÔNG TIN CƠ BẢN

Họ và tên: Đào Thanh Toản
Năn sinh: 1979
Chức vụ: Phó Trưởng phòng KHCN, Trưởng bộ môn
Học vị: Tiến sĩ
Năm bắt đầu giảng dạy: 2002
Điện thoại: 0979 379 099
Email: daotoan@utc.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Kỹ thuật Điện tử, Tin học, Thiết bị IoT, Thiết bị chuyển đổi số trong công nghiệp và giao thông vận tải

(http://dee.utc.edu.vn/)