BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

DEPARTMENT OF ELECTRONIC ENGINEERING

Địa chỉ: P502, nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) - 37664025       Website:  http://dee.utc.edu.vn            Email:  bmktdt@utc.edu.vn

THÔNG TIN CƠ BẢN

Họ và tên: Trần Mạnh Cường
Năn sinh: 1980
Học vị: Tiến sĩ
Năm bắt đầu giảng dạy: 2003
Điện thoại: 0975911124
Email: tranmanhcuong.gtvt@gmail.com, cuong.tran@utc.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Kỹ thuật Điện tử, Điện tử hữu cơ, Bộ nhớ Multi-bit, tự động nhận dạng

(http://dee.utc.edu.vn/)