BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

DEPARTMENT OF ELECTRONIC ENGINEERING

Địa chỉ: P502, nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) - 37664025       Website:  http://dee.utc.edu.vn            Email:  bmktdt@utc.edu.vn

THÔNG TIN CƠ BẢN

Họ và tên: Hồ Thành Trung
Năn sinh: 1979
Học vị: Thạc sĩ
Năm bắt đầu giảng dạy: 2003
Điện thoại: 0912 312 541
Email: trunght@utc.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Kỹ thuật Điện tử, Thông tin vô tuyến, Xử lý tín hiệu

(http://dee.utc.edu.vn/)