BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA GIAO THÔNG

DEPARTMENT OF TRAFFIC CONTROL & AUTOMATION ENGINEERING

Địa chỉ: P507 nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) - 37664047                DĐ: 0989.128.262               E-mail: bmthgt@utc.edu.vn

 

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Họ và tên: Nguyễn Duy Việt
Năm sinh: 1961
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Học hàm: PGS
Học vị: TS
Họ và tên: Trịnh Thị Hương
Năm sinh: 1980
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: TS
Họ và tên: Trịnh Văn Mỹ
Năm sinh: 1983
Học vị: ThS
Họ và tên: Vũ Trọng Thuật
Năm sinh: 1980
Học vị: ThS