BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA GIAO THÔNG

DEPARTMENT OF TRAFFIC CONTROL & AUTOMATION ENGINEERING

Địa chỉ: P507 nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) - 37664047                DĐ: 0989.128.262               E-mail: bmthgt@utc.edu.vn

 

CÁC HOẠT ĐỘNG

a. Hoạt động đào tạo:

 • ✓ Từ năm 2000 trở về trước: tham gia đào tạo kỹ sư Thông tin tín hiệu.
 • ✓ Từ năm 2000 đến 2016 đào tạo kỹ sư: Tín hiệu giao thông, Hệ thống điều khiển giao thông, Thông tin tín hiệu, Kỹ thuật tín hiệu đường sắt;
 • ✓ Từ năm 2016 đến nay đào tạo kỹ sư: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa giao thông;
 • ✓ Đạo tạo kỹ sư hệ vừa làm vừa học chuyên ngành Tín hiệu Giao thông, Thông tin tín hiệu

b. Hoạt động nghiên cứu khoa học:

 • ✓ Biên soạn giáo trình bài giảng;
 • ✓ Viết bài đăng trên các tạp chí, hội thảo ngành, chuyên ngành trong nước và ngoài nước;
 • ✓ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp;
 • ✓ Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học;
 • ✓ Tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Viễn thông - Tín hiệu - Điện.

c. Hoạt động quản lý sinh viên:

 • ✓ Tư vấn về học tập cho sinh viên;
 • ✓ Quản lý và tổ chức lớp, tư vấn và hỗ trợ sinh viên trong các hoat động học tập, rèn luyện;
 • ✓ Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giao lưu, tham quan thực tập cho sinh viên.

 

Tham quan hệ thống tự động hóa sản xuất của Toyota.
Giải bóng đá chuyên ngành của Bộ môn. 

d. Công tác quản lý bộ môn, bồi dưỡng đội ngũ:

 • ✓ Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những môn học được giao trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa;
 • ✓ Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học; tổ chức biên soạn giáo trình, xây dựng tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung môn học được trưởng khoa, hiệu trưởng giao;
 • ✓ Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của sinh viên theo quy định của nhà trường;
 • ✓ Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của trường và khoa;
 • ✓ Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực chuyên môn;
 • ✓ Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và trường theo yêu cầu của hội đồng trường, hiệu trưởng, trưởng khoa.

c. Hoạt động hợp tác, tư vấn chuyển giao công nghệ:

 • ✓ Phối hợp với TEWEET- Cộng hòa Liên bang Đức thực hiện dự án nghiên cứu khả thi Trung tâm điều hành vận tải OCC;
 • ✓ Phối hợp với Tập đoàn ZTE – Trung Quốc thực hiện dự án Hiện đại hóa Thông tin tín hiệu 3 tuyến phía Bắc và khu đầu mối Hà Nội;
 • ✓ Phối hợp với Tập đoàn Cục 6 - Trung Quốc thực hiện dự án Hiện đại hóa Thông tin tín hiệu Vinh – Sài Gòn.
 • ✓ Tham gia thẩm tra Thiết kế dự án Hiện đại hóa Thông tin tín hiệu Hà Nội – Vinh;
 • ✓ Thẩm tra thiết kế dự án Tuyến đường sắt đô thị số I, Ngọc Hồi – Yên Viên;
 • ✓ Thiết kế hệ thống ITS, CCTV hệ thống xe buýt nhanh Kim Mã – Yên Nghĩa;
 • ✓ Thiết kế hệ thống điều khiển giao thông bằng đèn tín hiệu tại các thành phố, tỉnh trong khắp cả nước;
 • ✓ Thiết kế hệ thống giám sát và xử lý vi phạm giao thông cho công an tỉnh Đắk Lắk;
 • ✓ Thiết kế hệ thống mô phỏng lái tàu cho trường Cao đẳng nghề đường sắt;
 • ✓ Tham gia hội đồng thẩm định Nhà nước về thông tin tín hiệu;
 • ✓ Tham gia xây dựng các Bộ quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành.

Trung tâm điều hành vận tải.

Trung tâm quan sát và xử lý vi phạm giao thông.

Trung tâm điều hành vận tải đường sắt.

Điều khiển Đường sắt đô thị.

Mô hình đường sắt đô thị.

Hợp tác Quốc tế lĩnh vực Thông tin tín hiệu.