BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA GIAO THÔNG

DEPARTMENT OF TRAFFIC CONTROL & AUTOMATION ENGINEERING

Địa chỉ: P507 nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) - 37664047                DĐ: 0989.128.262               E-mail: bmthgt@utc.edu.vn

 

THÔNG TIN CƠ BẢN

Họ và tên: Nguyễn Duy Việt
Năn sinh: 1961
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Học vị: Tiến sỹ
Năm bắt đầu giảng dạy: 1991
Điện thoại: 0987 169 279
Email: ndviet@utc.edu.vn; vietdhgt@yahoo.com

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

• Kỹ thuật điều khiển chạy tàu

• Đánh giá, đảm bảo độ tin cậy, an toàn các hệ thống điều khiển giao thông.