BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA GIAO THÔNG

DEPARTMENT OF TRAFFIC CONTROL & AUTOMATION ENGINEERING

Địa chỉ: P507 nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) - 37664047                DĐ: 0989.128.262               E-mail: bmthgt@utc.edu.vn

 

THÔNG TIN CƠ BẢN

Họ và tên: Vũ Trọng Thuật
Năn sinh: 1980
Học vị: Thạc sỹ
Năm bắt đầu giảng dạy: 2004
Điện thoại: 0988 706 812
Email: vutrongthuattvt@yahoo.com

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

• Kỹ thuật điều khiển chạy tàu

• Tự động hóa giao thông

• Hệ thống giao thông thông minh