BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA GIAO THÔNG

DEPARTMENT OF TRAFFIC CONTROL & AUTOMATION ENGINEERING

Địa chỉ: P507 nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) - 37664047                DĐ: 0989.128.262               E-mail: bmthgt@utc.edu.vn

 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Định hướng nghiên cứu

 • ✓ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không);
 • ✓Đánh giá, đảm bảo độ tin cậy hệ thống thiết bị; đánh giá, đảm bảo an toàn giao thông, các hệ thống công nghệ;
 • ✓ Kỹ thuật thông tin và máy tính trong điều khiển giao thông;
 • ✓ Tự động hóa trong giao thông;
 • ✓ Hệ thống giao thông thông minh.

Các sản phẩm khoa học đã công bố

Đề tài nghiên cứu các cấp

 • 1.Kiều Xuân Đường, chủ trì nhánh đề tài nhánh cấp Nhà nước: “Nghiên cứu các giải pháp điển hình điều khiển GT tại các đô thị lớn của Việt Nam” KC-10-02, 1999.
 • 2. Kiều Xuân Đường, Chủ trì đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu, thiết kế thiết bị truyền tin CTTE-1 áp dụng trên ĐS Việt Nam”, 2000.
 • 3. Nguyễn Duy Việt, Chủ trì đề tài cấp trường: “Nghiên cứu giải pháp cho mạch điện đường ray ổn định công tác trong điều kiện bất ổn định của môi trường”, 2001.
 • 4. Nguyễn Duy Việt, Chủ trì đề tài cấp Bộ: “Xây dựng hệ thống điều khiển chạy tàu trong khu gian với ứng dụng kỹ thuật vi xử lý”, 2002.
 • 5. Kiều Xuân Đường Chủ trì đề tài cấp Bộ “Xây dựng các tiêu chuẩn của tín hiệu đường bộ”, 2004.
 • 6.Kiều Xuân Đường, Chủ trì đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu, thiết kế đường ngang cảnh báo tự động dùng mạch điện đường ray cao tần”, 2008.
 • 7. Nguyễn Hoàng Vân, Chủ trì đề tài cấp Trường “Nguyên cứu tích hợp đặc tính trở ngại an toàn cho bộ điều khiển logic khả trình (PLC) S7-1200 ứng dụng trong hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông”, 2013.
 • 8. Nguyễn Hoàng Vân, Chủ trì đề tài cấp Trường “Nghiên cứu chế tạo Rơle mạch điện đường ray số thích nghi với tác động của môi trường”, 2015.
 • 9. Trịnh Văn Mỹ, Chủ trì đề tài cấp Trường “Nghiên cứu, thiết kế mô hình cấu trúc và bước đầu xây dựng chương trình hệ thống chẩn đoán trở ngại ga tập trung điện khí kiểu 6502”, 2015.

Giáo trình, bài giảng

 • 1. Kiều Xuân Đường, Trần Công Thuyết, Vũ Trọng Thuật, Giáo trình: “Hệ thống Tín hiệu Ga - F1”, NXBGTVT 2006;
 • 2. Kiều Xuân Đường, Trần Công Thuyết, Vũ Trọng Thuật, Giáo trình: “Hệ thống Tín hiệu Ga - F2”, NXBGTVT 2010;
 • 3. Nguyễn Duy Việt, Giáo trình: “Độ tin cậy và an toàn hệ thống điều khiển giao thông”, NXBGTVT 2010;
 • 4. Nguyễn Duy Việt, Bài giảng “Nguồn điện các hệ thống tự động điều khiển từ xa”. Trường ĐH GTVT- 2004, 94 trang;
 • 5. Nguyễn Duy Việt. Bài giảng “Độ tin cậy và an toàn hệ thống”. Trường ĐH GTVT, 2009;
 • 6. Nguyễn Duy Việt, Trịnh Văn Mỹ, Bài giảng: “Hệ thống tín hiệu khu gian F1”, Trường ĐH GTVT, 2015.

Bài báo, tạp chí