BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA GIAO THÔNG

DEPARTMENT OF TRAFFIC CONTROL & AUTOMATION ENGINEERING

Địa chỉ: P507 nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) - 37664047                DĐ: 0989.128.262               E-mail: bmthgt@utc.edu.vn

 

THÔNG TIN CƠ BẢN

Họ và tên: Trịnh Văn Mỹ
Năn sinh: 1983
Chức vụ: Phó Trưởng bộ môn
Học vị: Thạc sỹ
Năm bắt đầu giảng dạy: 2006
Điện thoại: 0983 402 483
Email: us.trinh@utc.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

• Kỹ thuật điều khiển chạy tàu; đánh giá, đảm bảo độ tin cậy, an toàn các hệ thống điều khiển giao thông