Đề án xây dựng chương trình đào tạo thạc sỹ Kỹ thuật Hệ thống đường sắt

Trong chuyến thăm và làm việc với trường Đại học Giao thông vận tải về việc chuyển giao chương trình đào tạo Thạc sỹ Quốc tế Hệ thống kỹ thuật đường sắt. Giáo sư Ing Jochen Trinckauf  đã có nhiều buổi làm việc với Ban Quản lý dự án chuyển giao chương trình đào tạo Thạc sỹ Quốc tế Hệ thống kỹ thuật đường sắt, các Bộ môn liên quan như Tín hiệu Giao thông, Đường sắt, Vận tải - kinh tế sắt, Đầu máy toa xe. Hai bên đã thống nhất xây dựng đề án chương trình đào tạo Thạc sỹ Quốc tế Hệ thống kỹ thuật đường sắt.

Chương trình đào tạo Thạc sỹ Kỹ thuật Hệ thống đường sắt bên cạnh trang bị cho học viên các kiến thức chuyên môn rộng trong lĩnh vực Đường sắt tiệm cận với trình độ thế giới còn giúp học viên có được phương pháp làm việc khoa học, khả năng giải quyết vấn đề khoa học, độc lập.

Thạc sĩ Kỹ thuật Hệ thống đường sắt có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau trong và ngoài ngành giao thông vận tải, trong doanh nghiệp khu vực sản xuất tư nhân, nhà nước; giảng dạy, nghiên cứu trong các trường, viện và học tiếp nghiên cứu sinh để có được học vị tiến sĩ trong lĩnh vực Đường sắt.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, giáo sư Ing Jochen Trinckauf còn tham gia Hội thảo Khoa học xây dựng Tiêu chuẩn Quốc Gia, Hệ thống xử lý và thông tin tín hiệu đường sắt - Phần mềm cho các hệ thống phòng vệ và điều khiển đường sắt. Tham dự Hội nghị có nhiều nhà Khoa học, quản lý đến từ các đơn vị: Trường Đại học Giao thông vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Tổng công ty đường sắt Việt Nam và đặc biệt là sự có mặt của Giáo sư Ing Jochen Trinckauf đến từ trường Đại học Kỹ thuật TU Dresden, Cộng hòa Liên bang Đức.