BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA GIAO THÔNG

DEPARTMENT OF TRAFFIC CONTROL & AUTOMATION ENGINEERING

Địa chỉ: P507 nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) - 37664047                DĐ: 0989.128.262               E-mail: bmthgt@utc.edu.vn

 

THÔNG TIN CƠ BẢN

Họ và tên:  Trịnh Thị Hương
Năn sinh: 1980
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Thạc sỹ
Năm bắt đầu giảng dạy: 2003
Điện thoại: 0903 272 806
Email: trinhhuongthuy@yahoo.com

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

• Kỹ thuật thông tin giao thông

• Tự động hóa giao thông