Sự kiện

Cập nhật thông tin, hình ảnh về các sự kiện trong và ngoài Khoa

26
Tháng10

Hội nghị khoa học “Chuyển đổi số: Công nghệ và ứng dụng trong lĩnh vực Giao thông vận tải” nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ Điện – Điện tử- Tự động hóa phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đấ