Lễ kỷ niêm 25 năm thành lập Khoa

Đơn vị tổ chức Khoa Điện - Điện tử
Ngày diễn ra sự kiện 11 Tháng 11 Năm 2023
Thời gian 11/11/2023