Hội nghị Chuyển đổi số: Công nghệ và ứng dụng trong lĩnh vực Giao thông vận tải

Đơn vị tổ chức Đại học GTVT
Ngày diễn ra sự kiện 26 Tháng 10 Năm 2023
Thời gian 26/10/2023
Địa điểm Trường Đại học GTVT
Chi phí 2000000

Hội nghị khoa học “Chuyển đổi số: Công nghệ và ứng dụng trong lĩnh vực Giao thông vận tải” nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ Điện – Điện tử- Tự động hóa phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Hội nghị do Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức hướng đến Kỷ niệm 25 năm thành lập Khoa. Hội nghị thực hiện tại Trường dự kiến trong ngày 26/10/2023. Các bài báo được chấp nhận sẽ đăng tại Tạp chí Giao thông vận tải (Số đặc biệt), có chỉ số ISSN và được HĐCDGSNN tính tối đa 1 điểm.