ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ, KHÓA III, NHIỆM KỲ 2020-2023

Ngày 25/09/2020 Liên Chi hội Sinh viên Khoa Điện – Điện tử đã tổ chức Đại hội Đại biểu Liên Chi hội sinh viên Khoa Điện – Điện tử Khóa III nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Đại hội với sự tham gia của các Đại biểu là Hội viên ưu tú của Khoa Điện – Điện tử

Trước đó, tại Phiên trù bị Liên Chi hội Sinh viên Khoa Điện-Điện tử đã diễn ra trong không khí dân chủ và đạt được sự nhất trí cao trong Hội nghị. Tại phiên trù bị, Đại hội đã tiến hành Hiệp thương bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu. Cũng tại Phiên trù bị, BCH Liên chi hội Sinh viên Khoa Điện – Điện Tử, nhiệm kỳ 2018 – 2020 đã thảo luận và thống nhất về dự kiến số lượng, cơ cấu nhân sự của BCH Liên chi hội Sinh viên Khoa Điện – Điện tử , nhiệm kỳ 2020 - 2023. BCH Liên chi hội Sinh viên Khoa Điện – Điện tử, nhiệm kỳ 2018 - 2020 đã xây dựng đề án chi tiết, cụ thể và xin ý kiến của Liên chi đoàn, báo cáo Đảng uỷ, Ban Chủ nhiệm Khoa và Ban Thư ký HSV Trường ĐH Giao thông Vận tải và trình bày Đề án xây dựng nhân sự BCH Liên chi hội Sinh viên Khoa Điện – Điện tử nhiệm kỳ 2020 – 2023 bao gồm 11 đồng chí, gồm 01 Liên chi hội trưởng, 01 Liên chi hội phó, 01 Ủy viên thường trực và 8 Ủy viên BCH.

Được sự nhất trí 100% của các đại biểu tham dự, kết quả bầu nhân sự của BCH Liên chi hội Sinh viên khoa Điện – Điện tử, nhiệm kỳ 2020 – 2023 gồm 11 đồng chí sau.