Hội thảo khoa học "Công nghệ Điện - Điện tử - Tự động hóa và ứng dụng trong lĩnh vực giao thông"

Đơn vị tổ chức Khoa Điện - Điện tử
Ngày diễn ra sự kiện 19 Tháng 5 Năm 2023
Địa điểm Trường Đại học Giao thông Vận tải
Loại Hội thảo