BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN

DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Địa chỉ:  P.508 nhà A6, Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) - 37665175   E-mail: bmktd.utc@gmail.com  Website: http://bmktd.utc.edu.vn


THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Họ và tên: Nguyễn Văn Nghĩa
Năm sinh: 1973
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
                Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sỹ
Học hàm: PGS
 
Họ và tên: Đặng Việt Phúc
Năm sinh: 1984
Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sỹ
Họ và tên: Lê Mạnh Việt
Năm sinh: 1947
Học vị: Tiến sỹ

Học hàm: Phó giáo sư

Họ và tên: Trương Tấn Hải
Năm sinh: 1947
Học vị: Tiến sỹ
Họ và tên: Vũ Duy Nghĩa
Năm sinh: 1974
Học vị: ThS
Họ và tên: An Thị Hoài Thu Anh
Năm sinh: 1974
Học vị: Tiến sỹ
Họ và tên: Hồ Mạnh Tiến
Năm sinh: 1979
Học vị: ThS
Họ và tên: Nguyễn Văn Hải
Năm sinh: 1979
Học vị: Tiến sỹ
Họ và tên: Trần Văn Khôi
Năm sinh: 1981
Học vị: Tiến sỹ

Họ và tên: Nguyễn Chí kiên
Năm sinh: 1981
Học vị: Tiến sỹ
Chi tiết
 
Họ và tên: Nguyễn Tuấn Phường
Năm sinh: 1982
Học vị: Tiến sỹ
Họ và tên: Lâm Quang Thái
Năm sinh: 1995
Học vị: ThS
Chi tiết

 
Họ và tên: Nguyễn Đức Khương
Năm sinh: 1988
Học vị: ThS