BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN

DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Địa chỉ:  P.508 nhà A6, Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) - 37665175   E-mail: bmktd.utc@gmail.com  Website: http://bmktd.utc.edu.vn


CƠ CẤU TỔ CHỨC & CSVC

Bộ môn hiện có 10 cán bộ giảng dạy, trong đó:

02 Tiến sỹ

06 Thạc sỹ - NCS (03 ở nước ngoài, và 03 ở trong nước)

01 Thạc sỹ

01 Kỹ sư

Ngoài các giáo viên cơ hữu, các GS, PGS và TS đã nghỉ hưu vẫn nhiệt tình cộng tác với bộ môn trong công tác đào tạo và NCKH.

 

Bộ môn có 3 phòng thí nghiệm với các thiết bị hiện đại phục vụ hoạt động thực hành, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học cho sinh viên và giáo viên. Với mục đích giúp sinh viên có điều kiện được tiếp xúc với các thiết bị thực tế, nghiên cứu khoa học sinh viên, tham gia các hoạt động như chế tạo robot và các cuộc thi khoa học khác của sinh viên cũng như hoạt động nghiên cứu của giảng viên.

Bàn thí nghiệm khí nén.
Bàn thí nghiệm PLC.