BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN

DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Địa chỉ:  P.508 nhà A6, Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) - 37665175   E-mail: bmktd.utc@gmail.com  Website: http://bmktd.utc.edu.vn


THÔNG TIN CƠ BẢN

Họ và tên: Nguyễn Văn Hải
Năn sinh: 1979
Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính- Tổng hợp
Học vị: Tiến sĩ
Năm bắt đầu giảng dạy: 2006
Điện thoại: 0912 551 517
Email: haiktd@utc.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

• Hệ thống sức kéo điện đường sắt