BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN

DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Địa chỉ:  P.508 nhà A6, Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) - 37665175   E-mail: bmktd.utc@gmail.com  Website: http://bmktd.utc.edu.vn


THÔNG TIN CƠ BẢN

Họ và tên: Nguyễn Văn Nghĩa
Năn sinh: 1973
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn
Học vị: TS
Năm bắt đầu giảng dạy: 2003
Điện thoại: 0903 229 702
Email: nguyennghia.ktd@utc.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

• Nghiên cứu các vấn đề về hệ thống điện điều khiển và biến đổi công suất trên các thiết bị GTVT.

• Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật vi điều khiển và điện tử công suất trong các thiết bị GTVT.

• Nghiên cứu các vấn đề về kỹ thuật khai thác, bảo trì thiết bị điện.  Kiểm tra, chẩn đoán tình trạng kỹ thuật

  của thiết bị điện.